Greet CassiersGreet Cassiers

Winkelmandje (0 items)


 

Schilderijen/Paintings

In 2017 en 2018 werd ik geraakt door de eindeloze stroom vluchtelingen en mensen die hun huis en haard dienden te verlaten om humanitaire redenen of klimaatrampen. Ik heb deze mannen, vrouwen en kinderen geschilderd in hun anonieme vormeloosheid.
Geen stem, gezicht of naam, maar altijd een verhaal. Het was een poging om hun bestaan te erkennen. Zo ontstond project 'Zij verlieten huis en haard'. Bij dit project horen ook 25 gedichten die ik in diezelfde periode schreef.
In 2018 werkte en exposeerde ik met Raid Alwasety, een Iraaks vluchteling/kunstenaar. Hij ontdekte kleur. Voor mij kregen vluchtelingen een gezicht en ik begon portretten te schilderen.'

'In 2017 and 2018 as so many, I was touched by the endless stream of refugees who have been forced to leave their home and hearth in the wake of humanitarian disasters caused by war and climate change, I have painted those men, women and children’s, who are lost and displaced in formless anonymity.
They have no face, no voice, no name, but what remains is their story.
In this period I also wrote 25 poems about this subject.'
Painting them and writing poems is an attempt to acknowledge their existence.
In 2018 I was working with Raid Alwasety, an Iraqi refugee/artist. Working in the studio together he discovered color. In this meeting, I started to paint portrets.'

 
 
 
Facebook Follow me on Facebook